معرفی پوهنحٌی

ما کی هستیم

پوهنحٌی استوماتولوژی غالب

تاریخچه پوهنحٌی

پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون غالب در سال 1390 خورشیدی در چوکات پوهنتون غالب به عنوان اولین پوهنحی دندان در حوزة غرب افغانستان تأسیس گردید. این فاکولته برنامة علمی خود را در چوکات دیپارتمنت ستوماتولوژی عمومی که دارای واحدهای ترمیمی دندان، اندودنتیک، اطفال، جراحی فک و صورت، ارتودنسی، پروستودنتیک و پریودنتولوژی می‌باشد، پیش می‌برد. پوهنحی ستوماتولوژی نصاب درسی را در مدت 6 سال (منجمله 42 هفته ستاژ) در رشتة DMD (Doctor of Dental Medicine) تطبیق می‌کند. این برنامة درسی بر اساس وضعیت صحت عامة کشور، امکانات پوهنتون غالب و شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور تهیه شده است. نصاب آموزشی کنونی روی‌هم‌رفته مشمول 226 کریدت است که از آن جمله 23 کریدت مضامین پوهنتون شمول، 53 کریدت مضامین اساسی، 108 کریدت آن مضامین اختصاصی و تخصصی و 42 کریدت دورة ستاژ می‌باشد. برنامة آموزشی آکادمیک شش‌ساله که ختم به مدرک DMD می‌گردد، بر روی ایده‌ها و روندهای نوآورانة ستوماتولوژی نوین طراحی‌شده و تمرکز اصلی آن بر تربیة محصلان و نیازمندی‌های اساسی کشور است.

دیدگاه

پوهنحی ستوماتولوژی غالب متعهد است با اتکا بر سه اصل بازاندیشی، ابتکار و انعطاف‌پذیری، جهت کسب موفقیت محصلان و رفع نیازمندی‌های حال و آینده جامعه، به عنوان یکی از برترین پوهنحی‌ها در سطح کشور تبارز نماید.

ماموریت

پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون غالب می‌خواهد به‌منظور ارتقای کیفی و ترویج دانش طبابت نوین و سلامت دهان و دندان در جامعه، با اتکا بر عدالت اجتماعی و بهره‌گیری از تکنالوژی پیشرفتة معاصر و میتودهای تدریس نوین در راستای آموزش‌وپرورش دانش‌جویان این رشته، به‌عنوان یک‌نهاد اثرگذار پیش‌گام باشد.

ارزش ها

پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون غالب در تلاش آن است تا با در نظرداشت هدایت‌ها، لوایح و مقررات پوهنتون غالب در روشنی قوانین و دستورهای وزارت محترم تحصیلات عالی در بخش‌های مختلف به ارزش‌های ذیل پای‌بند باشد:

  • ارتقای مستمر کیفیت خدمات؛
  • مسؤولیت پذیری؛
  • رعایت نظم و انضباط کاری؛
  • اعتقاد به اصل بهره‌وری و دوری از اسراف و تبذیر؛
  • حفظ کرامت انسانی و رعایت کامل حقوق اخلاقی و انسانی؛
  • واقع‌گرایی و اقدام مبتنی بر شواهد و مدارک؛
  • حفاظت از اسرار؛
  • رعایت عدالت اجتماعی و ایجاد زمینه‌های دست‌رسی به تحصیلات مساویانه برای تمام اتباع کشور؛


برای مشاهده و یا دانلود معلومات بیشتر در مورد پوهنحٌی طب دندادن , به لینک های ذیل مراجعه نمایید:

با ما تماس بگیرید