معرفی پوهنحٌی

شناخت‌نامۀ رئیس پوهنحی ستوماتولوژی

دکتور سینا همایونی در ۲۵ سرطان سال ۱۳۷۲ خورشیدی در یک خانواده اهل طب و فرهنگ چشم به جهان گشود؛ پس از سپری نمودن دوره تحصیلی ابتدایی و متوسطه در خارج از کشور با درجۀ اعلی همزمان با اتمام دوران طولانی مهاجرت با بازگشت به وطن حسب علاقه و ادامۀ راه آبایی و جد خویش دکتور غلام حیدرخان افغان بنیانگذار طبابت نوین دندان افغانستان و سیاستمدار دوران طلایی شاه امان الله خان ، شامل پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون غالب هرات گردید و در سال ۱۳۹۷ با درجۀ کادری فارغ التحصیل گردید. وی در ۱۳۹۸ پس از سپری نمودن پروسۀ رقابت آزاد شامل کادر پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون غالب گردید. همچنان دوره های تخصصی تکمیلی در بخش های ایمپلنت، لیزر و لمینت های دندان را در کشور ایران سپری نموده است. وی اکنون به رئیس پوهنحی طب دندان ایفای وظیفه مینماید.
لایحه وظایف رییس پوهنحٌی طب دندان

عنوان وظیفه: ‌ریاست پوهنحی ستوماتولوژی
مسؤول در مقابل:‌ رئیس پوهنتون
افراد تحت پوشش:‌ تمام استادان و کارمندان فاکولتة ستوماتولوژی
هدفِ وظیفه: نماینده‌گی از ریاستِ پوهنتون در نظارت، رَه‌نمایی و سامان‌بخشی‌‌ِ نظامِ تحصیلی، اداری و خدماتی پوهنحی؛ ارائة خدماتِ تحصیلی معیاری برای دانش‌جویان و تلاش برای رشدِ کیفی و کمی پوهنحی. شرح وظایف:

 • مراعات پالیسی و تطبیق روندهای کاری پوهنتون؛
 • ریاست از جلسات شورای علمی پوهنحی؛
 • تدویر به موقع و منظم جلسات شورای علمی پوهنحی؛
 • نماینده‌گی از پوهنحی در برابر سایر شعبات و نهاد‌ها؛
 • تأمین نظم و انظباط در پوهنحی؛
 • حل مشکلات اعضای کادر علمی و محصلان در حدود صلاحیت؛
 • نظارت از تطبیق معیارهای قانونی و فیصله‌های شورای علمی پوهنتون، هیئت رَه‌بری و شورای پوهنحی؛
 • اتخاذ تدابیر برای حفظ پاکی و بهداشت پوهنحی؛
 • طرح پیش‌نهاد‌ها و برنامه‌های مناسب برای بهبود وضع تدریسی، تحقیقاتی و کاری در پوهنحی؛
 • نظارت از تطبیق نصاب تحصیلی توسط اعضای کادر علمی؛
 • نظارت بر وظایف آمر دیپارتمنت و دادن هدایت لازم به آن‌ها؛
 • هم‌کاری با کمیتة ارتقای کیفیت و اعتبار‌دهی به منظور بهبود و ارتقای کیفیت؛
 • ارتقای مستمر کیفیت خدمات؛
 • مسؤولیت پذیری؛
 • رعایت نظم و انضباط کاری؛
 • اعتقاد به اصل بهره‌وری و دوری از اسراف و تبذیر؛
 • حفظ کرامت انسانی و رعایت کامل حقوق اخلاقی و انسانی؛
 • واقع‌گرایی و اقدام مبتنی بر شواهد و مدارک؛
 • حفاظت از اسرار؛
 • رعایت عدالت اجتماعی و ایجاد زمینه‌های دست‌رسی به تحصیلات مساویانه برای تمام اتباع کشور؛


برای مشاهده و یا دانلود شناخت نامه رییسان پوهنحٌی تمامی ادوار پوهنحٌی طب دندان , به لینک های ذیل مراجعه نمایید:

با ما تماس بگیرید